ประกาศสินค้าตู้ที่ออกจากจีนหลังวันที่ 24 ธันวา อาจถึงไทยช้ากว่าปกติ
ประกาศสินค้าตู้ที่ออกจากจีนหลังวันที่ 24 ธันวา อาจถึงไทยช้ากว่าปกติ